HOVEDKONTOR
Bjørnerudveien 12A,
1266 Oslo

Ring oss
22 25 05 00

543862194_green_dot_logo-2
Innredning Kripos

Innredning sikrer effektivitet på Kripos’ cyberkrimsenter

På Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) er fleksibel og funksjonell innredning avgjørende for å kunne løse saker på en god måte. Med skreddersydde løsninger fra Industrimøbler kan Kripos jobbe effektivt, uten risiko for skader på ansatte eller elektronisk utstyr.

Kripos sitt nye cyberkrimsenter, NC3, er en viktig ressurs i kampen mot cyberkriminalitet. Her jobber Kripos for å skape digital sikkerhet i en stadig mer digitalisert verden. Cyberkrimsenteret åpnet i 2019 og er en av de to bygningene som utgjør Kripos sitt hovedkvarter på Bryn i Oslo.

Industrimøbler leverte alt av ESD-innredning til Kripos’ eldste lokaler, og da nye NC3 skulle innredes, ønsket Kripos igjen å bruke oss som leverandør. Dette skyldtes at de av erfaring visste at vi er en leverandør med kompetansen til å se muligheter og hjelpe til med planløsninger, i tillegg til å levere funksjonell innredning.

Vi har vært hos NC3 for å ta en prat med Fredy Joaquin Salazar, Politioverbetjent Avsnitt for etterforskningsstøtte. Ifølge Salazar er Kripos fornøyde med både leveringen og kvaliteten på innredningen levert av Industrimøbler.

Kvalitetsinnredning sikrer effektivitet hos Kripos

Det er viktig å opprettholde effektiviteten på et område der antall saker er raskt økende. Ofte er sakene av kritisk art og man jobber under tidspress. Dette lå til grunn da Nasjonalt cyberkrimsenter skulle innredes.

Industrimøbler leverer arbeidsplassinnredning av høy kvalitet fra Treston. Kripos kan dermed være trygge på å ha innredning som fungerer dag ut og dag inn. Skulle det være nødvendig å skifte ut enkelte deler, lagerfører vi et stort antall reservedeler og hele produkter i Norge. Dette gjør at vi raskt kan levere ved behov. På den måten sikres Kripos minimalt med nedetid.

Ergonomi er alfa og omega

For at ansatte i Kripos skal klare å jobbe så effektivt som mulig, er ergonomi på arbeidsplassen avgjørende. Industrimøbler har hjulpet til med å strukturere innredningen slik at de ansatte får utført sine arbeidsoppgaver best mulig. Her er alt fra belysning til plassering av skuffeseksjoner viktig. Arbeidsbord, stoler og andre deler av innredningen kan dessuten stilles inn etter hver enkelt brukers behov og preferanser. Slik unngår Kripos at de får smerter og plager som resultat av arbeidet.

Varierte arbeidsoppgaver krever fleksibel innredning

Hos Kripos er hver eneste sak er unik og i mange tilfeller må man tilpasse arbeidsmåtene. I tillegg til digitale spor, undersøkes data fra elektroniske enheter som mobiltelefon og laptop. Andre metoder er blant annet å spille på internett for å følge med på hva som rører seg i miljøet. Industrimøbler leverte et stort antall arbeidsbord som dekker de grunnleggende behovene, i tillegg til å utstyre noen stasjoner for å håndtere spesielle arbeidsoppgaver.

En problemstilling ved innredning av NC3 var at Kripos ikke ønsket å ha et vanlig møterom, men likevel ville ha mulighet til å sette seg sammen for å jobbe. For å løse utfordringen, satte Industrimøbler sammen seks store hev- og senkbare bord med hjul. Disse ble seriekoblet for muligheten til å sammenstilles til et felles bord samtidig som det da kan tilpasse til forskjellige brukere. Dette gir Kripos et allsidig rom som kan brukes til mange ulike typer arbeid – individuelt og i grupper.

Cyberkriminalitet er et område i konstant endring, hvilket gjør at fleksibilitet er viktig. Industrimøbler sørget derfor for å tilrettelegge for tilpasningsmuligheter i innredningen, med tanke på fremtidig utvikling.

Innredning Kripos

ESD-innredning beskytter de elektroniske komponentene

På cyberkrimsenteret jobbes det med elektronikk, og all innredning levert av Industrimøbler er derfor ESD-beskyttet. Dette er viktig for å unngå skader på komponenter.

Hva er ESD-beskyttelse?

Et ESD-beskyttet område kan være alt fra en arbeidsstasjon til en fullskala produksjonslinje. Men uansett hvor stort ESD-området er, gjelder de samme prinsippene for å sikre at det fungerer som det skal. Med ESD-beskyttelse fører man strømmen bort på en kontrollert måte. Slik unngår man statisk elektrisitet. Det er derimot ingen ESD-risiko hvis arbeidsstasjonen og arbeidsstasjonsbrukeren er riktig jordet.

Hvis en arbeidsstasjon ikke har ESD-beskyttelse og innredningen/personen som bruker arbeidsstasjonen ikke er jordet, vil den elektriske ladningen være høy – og ESD-skader kan og vil som regel skje.

Innredning Kripos
Innredning Kripos

Ta kontakt

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Utviklet av Creative