HOVEDKONTOR
Bjørnerudveien 12A,
1266 Oslo

Ring oss
22 25 05 00

543862194_green_dot_logo-2
Felleskjøpet bygg

Reolkontroll gir sikker lagring hos Felleskjøpet

Dårlig reolsikkerhet kan føre til store ødeleggelser – på både varer, utstyr og mennesker. Felleskjøpet tar sikkerhet på alvor, og har de siste årene benyttet seg av årlig reolkontroll fra Industrimøbler. Kontrollene bidrar til mindre varesvinn og trygge lokaler for både kunder og ansatte. I tillegg ønsker Felleskjøpet på lang sikt å øke sine ansattes kunnskap om reolsikkerhet. Dette vil de få hjelp til med kurs arrangert av Industrimøbler!

Pål Hagelund, Regional Salgssjef i Felleskjøpet, forteller at Felleskjøpet kjennetegnes av stor variasjon i både lokaler og varesortiment. Det finnes lokaler i alle former og størrelser – lite er standardisert. Det er også store forskjeller i lokalenes alder og kvalitet. Kontroll av bedriften er altså ikke gjort i en fei, men ifølge Hagelund har Industrimøbler ved Tom-Anders Skjæraasen tatt jobben på strak arm.

Dårlig sikring kan få store konsekvenser

Bedrifter lagrer gjerne tonnevis med varer på reoler, og Felleskjøpet er intet unntak. Reolene hos Felleskjøpet er for det meste 5 meter høye, men Industrimøbler leverer reoler som er opptil 22 meter høye. Det sier seg selv at et potensielt ras kan få store konsekvenser! Ikke bare kan dårlig sikrede reoler føre til skade på varer og varesvinn. Skulle det befinne seg utstyr i området, risikerer man også ødeleggelser på dette. I så måte kan det føre til store materielle kostnader. Enda viktigere er de potensielle personskadene forbundet med dårlig og ikke minst feil lagring. 

Stabilitet og forankring er nøkkelen for å skape sikre reoler. Noen sentrale utfordringer når det kommer til reolsikkerhet er underlag, sammenblanding av reoltyper, vareplassering og overbelastninger. I tillegg ser man ofte bruk av engangspaller. Videre opplever bedrifter generelt ofte dårlig skadehåndtering i form av rapporteringer og utbedringer. Det å legge til rette for at de ansatte ser verdien av å raskt melde i fra om skader, er et stort fokus i arbeidet Industrimøbler AS gjør. I tillegg til kartlegging og utbedring av arbeidsplassen, er derfor kompetanseheving noe som står på agendaen i samarbeidet mellom Felleskjøpet og Industrimøbler.

Slik jobber Industrimøbler med reolsikkerhet for Felleskjøpet

Tom-Anders Skjæraasen i Industrimøbler AS har jobbet med reolsikkerhet for Felleskjøpet i flere år, og dette har utviklet seg til å bli et svært positivt samarbeid. Tidligere hadde Felleskjøpet mye gammelt og uegnet utstyr. Mye var ikke sikret slik det bør være – noe som er tilfelle hos et stort antall bedrifter. Regional Salgssjef Hagelund forteller at Industrimøbler har kommet med sårt tiltrengt kompetanse og hjulpet dem med å se hva som må endres. Han opplever at Industrimøbler har god forståelse for bedriften deres, og dermed foreslår løsninger som passer for dem.

Felleskjøpet er fornøyde med prosessen; fra gode, oversiktlige kontroller og grundige rapporter, til et ryddig og ordentlig kostnadsoverslag.  I rapportene gir Industrimøbler råd om hvilken rekkefølge de ulike risikoelementene og butikkene bør prioriteres. Ofte innebærer anbefalingene noe utskiftning av reoler og annet tilleggsutstyr, samt at det tenkes på mulig gjenbruk. I rapportene er det forslag til hvor det er muligheter for å flytte på ting, og på denne måten både spare penger og ha et bærekraftig fokus. Altså opplever de ikke at det kun handler om at Industrimøbler ønsker å selge flest mulig reoler, ifølge Hagelund. 

Hagelund forteller videre at han er imponert over Industrimøblers tempo og fleksibilitet. Han trekker frem en situasjon der det var behov for nye reoler og opprydding i et rotete lager – og det raskt. Industrimøbler bygget da om lageret, med noen nyleveringer, på kun et par døgn. En utrolig effektiv prosess fra start til slutt, mener Hagelund.

De årlige reolkontrollene hjelper Felleskjøpet med å holde varesvinn og kostnader nede, samt unngå skader på folk og ting. Videre har reolkontrollene hatt positive følger for Felleskjøpets ansatte på flere måter. Ved at eksperter gjennomfører reolkontrollene, blir prosessen mer automatisert for butikksjefene, og de ansatte føler at de er i gode hender. Ved å skape sikre lokaler, er målet at også kundene føler seg trygge – og dermed kommer tilbake igjen og igjen.

Felleskjøpet reolsikkerhet

Lærer opp ansatte til bedre intern rapportering

Ut over kortsiktige forbedringer, forteller Hagelund at Industrimøbler hjelper Felleskjøpet med å tenke langsiktig. Dette innebærer å øke den interne kunnskapen om sikkerhet på arbeidsplassen. Derfor skal blant annet kursing av lageransatte, i regi av Industrimøbler, gjennomføres.

Internkontrollforskriften sier at den enkelte ansatte alltid har et ansvar for å etterse og rapportere eventuelle avvik og skader. Det er ønskelig at de ansatte hos Felleskjøpet skal ta enda større del i rapportering av farer på arbeidsplassen. Dette fordi det er de ansatte som kjører truck på lageret, og det er dermed også de som først legger merke til potensielle farer på arbeidsplassen. Ved å øke de ansattes kompetanse og kunnskap om rapportering innover i systemet, kan håndtering av skader gå raskere og kostnader spares. Slik kan man også på sikt skape en følelse av ansvar blant de ansatte.

Dette handler ikke om at de ansatte skal miste fokuset på salg – men om å øke fokuset på viktigheten av å ta vare på egen, kollegaers og kunders helse underveis. Felleskjøpet er glade for å kunne utnytte Industrimøblers kompetanse når de jobber mot sitt langsiktige mål om en kunnskapsrik arbeidsplass.

Reolkontroll – steg for steg

Med reolkontroll avdekker og forebygger man skader på innredning, varer og personer. Industrimøbler gjennomfører reolkontroll hos bedriften én gang i året. Kontrollen utføres av sertifisert personell, i henhold til NS-EN 15635:2008. Budsjettet utarbeides i samarbeid med kunden, og det er tett oppfølging underveis i prosessen.

Industrimøbler bygger opp kontrollene elektronisk. Dette innebærer at Industrimøbler ikke nødvendigvis må være i kontakt med de ansatte, men at man kan møtes fysisk dersom det avdekkes farlige elementer som trenger nøyere inspeksjon. 

Kunden får en felles innloggingsplattform via Industrimøblers hjemmeside. Her kan man gå inn for å se status på kontrollen. På denne plattformen tilgjengeliggjøres rapporten når den er ferdig, i tillegg til bildedokumentasjon. Rapporten inneholder informasjon om nåværende situasjon og hva som mangler hos den aktuelle bedriften, samt hva det vil koste å fikse dette. 

Rapporten inneholder i tillegg forslag til prioriteringer. Det brukes et fargekodesystem som indikerer skadeomfangets grad; grønt, gult eller rødt nivå – der rødt nivå skal utbedres omgående. Dette er alt i henhold til gjeldende standard, NS-EN 15635:2008.

IMG_4286-768x1024_11zon
IMG_4282-768x1024_11zon

Ta kontakt for mer informasjon

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Utviklet av Creative